برخی برای معرفی خود در گوگل این عبارت ها را سرچ می کنند:
متن معرفی خود
نمونه متن معرفی خود
متن زیبا برای معرفی خود
و خیلی جملات دیگر
اما متن آماده ای وجود ندارد. یعنی نمی تواند وجود داشته باشد چون هر زمان، مکان و مخاطبی نیاز به معرفی بخصوصی دارد.»
دیدم چقدر شبیه کار من هست …
چه قدر اطلاعات من کمه ….
چقدر از خودم شناخت ندارم … !!!
جرقه ای زده تو ذهنم
داستان خودم را برای  شروع کردن سایت بنویسم ….
دوست دارم شما دوستان عزیز هم نظرات خودتون را برایم بفرستید تا راهگشا برای همدیگه باشیم
مجتبی حاجی غلامی

رزومه کاریrezome hajigholami

خودم هستم

فهرست